Działalność

Historia

Zarząd spółki

Nagrody i certyfikaty

Sponsoring

Zapytanie ofertowe

Sponsoring

-Klub Sportowy HUTNIK w Trąbkach
-Orkiestra Dęta w Trąbkach
-Ochotnicza Straż Pożarna w Trąbkach
-Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Trąbkach
-Współfinansowanie z Urzędem Gminy inwestycji - budowy oczyszczalni ścieków
-inne drobne akcje charytatywne