Działalność

Historia

Zarząd spółki

Nagrody i certyfikaty

Sponsoring

Zapytanie ofertowe

Historia - 170 lat tradycji

Spółka powstała w wyniku przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego „Pollena Czechy” w jednoosobową spółkę skarbu państwa.

W 1996 roku 60% udziałów zostało wniesionych do Narodowych Funduszy Inwestycyjnych.

Po 2000 roku pakiet NFI został nabyty przez zarząd oraz pracowników. Aktualnie akcjonariuszami są byli i aktualni pracownicy, pakiet kontrolny posiada zarząd.

Kapitał akcyjny obecnie wynosi 2.594.000 PLN
Kapitał zakładowy 31.000.000 PLN