Ekologia

Szkło jest najbardziej ekologicznym opakowaniem, gdyż może być używane wielokrotnie lub w całości wykorzystywane jako surowiec wsadowy do produkcji nowych opakowań. Proces produkcji jest mało uciążliwy dla środowiska, a używane surowce są w większości pochodzenia mineralnego.

Szkło nie zmienia właściwości przechowywanych w nim produktów.

Kupując opakowania szklane:
-oszczędzasz zasoby surowców mineralnych
-oszczędzasz energięzmniejszasz emisję gazów do atmosfery
-nie zaśmiecasz środowiska

Spółka posiada Zintegrowane Pozwolenie na korzystanie ze środowiska i spełnia wszystkie kryteria, wymagane odpowiednimi przepisami, w zakresie dopuszczalnych emisji do wód i atmosfery.

NASZE WYROBY NIE ZAWIERAJĄ METALI CIĘŻKICH.